Wat is Kiva?

Kiva is volgens wikipedia  ‘een non-profit organisatie waar mensen geld kunnen uitlenen via het internet aan mensen in ontwikkelingslanden doormiddel van Kivas 142 microfinanciering partners.’ Kort gesteld: