Arduino Song Experiment

Spread the love

Een repost vanop mijn posterous, maar met een reden: @zofie heeft een arduino starter kit besteld, dus zal ze vast beginnen experimenteren met breadboards, schakelaars en die kleine piezospeaker. Éénvan de eerste experimentjes in Getting started with Arduino of in de tutorial op Arduino.org is namelijk een scriptje om melodietjes af te spelen met je Arduinoboard: PlayMelody. Na een beetje spelen, maakte ik zelf het volgende melodietje:

int length = 26; // the number of notes char notes[] = “cdfdaagcdfdggfcdfdfgedccgf “; // a space represents a rest int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5,  1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 8 }; int tempo = 120;

Je kan het gewoon knippen en plakken in het bestaande arduinoscript of zelf uitdokteren hoe je die speaker aan de praat krijgt, maar dan zal je toch dit tabelletje nodig hebben om de noten terug in code om te zetten: note timeHigh c        1915 d        1700 e        1519 f         1432 g        1275 a        1136 b        1014 C        956   Als dat je toch net iets te ingewikkeld lijkt, kan je natuurlijk ook gewoon de hele code hieronder kopiëren

/* Melody * (cleft) 2005 D. Cuartielles for K3 * * This example uses a piezo speaker to play melodies.  It sends * a square wave of the appropriate frequency to the piezo, generating * the corresponding tone. * * The calculation of the tones is made following the mathematical * operation: * *       timeHigh = period / 2 = 1 / (2 * toneFrequency) * * where the different tones are described as in the table: * * note     frequency     period     timeHigh * c             261 Hz             3830     1915 * d             294 Hz             3400     1700 * e             329 Hz             3038     1519 * f             349 Hz             2864     1432 * g             392 Hz             2550     1275 * a             440 Hz             2272     1136 * b             493 Hz             2028    1014 * C            523 Hz            1912     956 * * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Melody */ int speakerPin = 9; int length = 26; // the number of notes char notes[] = “cdfdaagcdfdggfcdfdfgedccgf “; // a space represents a rest int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5,  1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 8 }; int tempo = 120; /* * Twinkle Twinkle * int length = 15; // the number of notes * char notes[] = “ccggaagffeeddc “; // a space represents a rest * int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 }; * int tempo = 300; */ void playTone(int tone, int duration) { for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(speakerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(speakerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } } void playNote(char note, int duration) { char names[] = { ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘a’, ‘b’, ‘C’ }; int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 }; // play the tone corresponding to the note name for (int i = 0; i < 8; i++) { if (names[i] == note) { playTone(tones[i], duration); } } } void setup() { pinMode(speakerPin, OUTPUT); } void loop() { for (int i = 0; i < length; i++) { if (notes[i] == ‘ ‘) { delay(beats[i] * tempo); // rest } else { playNote(notes[i], beats[i] * tempo); } // pause between notes delay(tempo / 2); } }

3 thoughts on “Arduino Song Experiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *