Drinkt er ene op mijn gezondheid

Spread the love

Morgen vier ik mijn verjaardag hier op duizenden kilometers van België.

Ik wordt 24 op de 24ste, een betekenisvolle verjaardag dus.

Als er nu nog eens 24 Duvels ter mijner ere geconsumeerd worden, denk ik dat we kunnen stellen dat 24 24 24 het nieuwe getal van het beest is.


Dus zet allemaal uw beste levertje voor…

en Sam, roept daarna: Jeanine, twee kwakskes

1 thought on “Drinkt er ene op mijn gezondheid

  1. Heb bij m’n thuiskomst enen Duvel achterover geslagen, en ga er nu speciaal voor U nog van ene genieten: op Uwe veraardag, en da we der nog veel meuge meuge !!!<BR/><BR/>MP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *